Dziewczynki

Fajnie mieć dzieci a szczególnie dziewczynki, moje kochane.
Mija kolejny, który będzie szczególnie pamiętany rok.