Nowy laptop

Od niedzieli używam nowego laptopa do celów Salda.
Na moje utrapienie ma Windows 10, którego muszę się nauczyć.
Ponadto brakuje np. bazy adresowej emalii, na pewno można ją stworzyć ale jak?
Sporo nauki – cóż świat jest piękny.