BŚP 2018 r.

Betlejemskie Światło Pokoju czeka w ośrodku na przekazanie w Borkach i Oleśnie.
Dzięki wielkiej pomocy żony sprzęt do roznoszenia gotowy.
Jutro na mszy Roratniej rozpoczniemy, by
„TO ŚWIATŁO NAS ŁĄCZYŁO”.