Podgląd powrotu rodziców

Nad kontynentem 17:56…

… nad Serbią 18:22…

…nad Węgrami 18:44…

… wlot na terytorium Polski 19:07…

…nad Śląskiem 19:16.

Kołowanie 19:19…

…nalot 19:21…

…Touch Down 19:21…

…rozładunek 19:22…

…parking 19:24.

Cała trasa: